W roku 2013 Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu realizuje następujące projekty:


I. Dofinansowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu:
1. Opracowanie i wydanie publikacji: Rola i znaczenie Sudeckiego UTW w działaniach na rzecz seniorów w Wałbrzychu w latach 2003 - 2013;
2. Integracja starszych niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha poprzez ich udział w zajęciach Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
3. Propagowanie trzeŸwego stylu życia wœród mieszkańców miasta Wałbrzycha. .III. MOPS ze środków PFRON:
1. W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia rekreacyjne, artystyczne i integracyjne w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego WiekuIV. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu Seniorzy w akcji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:
1. UTW dla społecznoœci lokalnej - Sekcja Wolontariusz 50+.


powrót do strony głównej